Kampen heeft, vergeleken met de rest van Nederland, een hoog aantal laaggeletterden. Laaggeletterden zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Lions Club Kampen zet zich in voor deze mensen. Kampen Online sprak met Jan Troost, voorzitter van de commissie laaggeletterdheid Lions Club Kampen.

Er wordt vaak gedacht dat de toename van de laaggeletterdheid heeft te maken met de instroom van vluchtelingen. Jan Troost stelt voorop dat daar niet het probleem ligt. ‘Het gaat echt vaak om de beroepsbevolking.’ Er is dus ook veel verborgen laaggeletterdheid. Als we er niets aan doen zal wel zo blijven, denkt hij. ‘Mensen verbergen het vaak. Een van de taalambassadeurs heeft het zelfs verborgen gehouden voor zijn vrouw. Mensen zijn heel slim in trucjes bedenken.’
De Stichting lezen en schrijven met zogenaamde ‘taalambassadeurs’. Dat zijn mensen die laaggeletterd zijn geweest en graag aan andere mensen willen vertellen hoe hier mee om te gaan. Door naar die mensen te luisteren merkte Jan Troost ook hoe diep het probleem soms gaat. Doordat mensen hun laaggeletterdheid proberen te verbergen herkennen veel bedrijven geen laaggeletterdheid. Lions Club Kampen is bezig met een initiatief om bedrijven hiermee te helpen. ‘Het idee staat nog in de kinderschoenen. We willen graag met de personeelsafdelingen van die bedrijven in contact komen om te kijken hoe we ze kunnen helpen’ legt Troost uit. ‘Het is een behoorlijke klus, maar het is een erg belangrijke klus. Want Kampen kent een relatief hoog percentage laaggeletterden’ zegt hij. Een directe verklaring voor dat hoge percentage kent hij niet.

De Lions Club Kampen zet zich in op verschillende gebieden. Zo helpen vrijwilgers het Taalpunt van de bibliotheek waar mensen beter leren lezen en schrijven. De Lions Club houdt zich ook bezig met zogenaamde ‘zwerfboeken’. Dat zijn kasten die in de stad of op scholen staan, waar kinderen gratis boeken uit kunnen lenen. Wil je meer weten over de Lions Club in Kampen? Kijk dan op: https://kampen.lions.nl/
Hoe pakt Kampen de hoge laaggeletterdheid aan?